Regulacje prawne

Jeśli chcesz sprzedawać swoje produkty przez internet na różnych rynkach, musisz znać regulacje prawne. Szukasz informacji o przepisach prawnych dotyczących różnych spraw związanych z międzynarodową sprzedażą online? Sprawdź bazę artykułów ekspertów, gdzie znajdziesz informacje o VAT, ważnych regulacjach Unii Europejskiej i obowiązkach dla sprzedawców prowadzących swoje sklepy internetowe.

CESOP – zasady Centralnego Elektronicznego Systemu Informacji o Płatnościach. Uszczelnienie VAT w e-commerce.

Regulacje prawne

Jednym z celów Komisji Europejskiej jest skuteczne zwalczanie oszustw podatkowych na gruncie podatku VAT, dlatego też stworzenie Centralnego Elektronicznego Systemu Informacji o Płatnościach (CESOP...

Procedura reklamacyjna – podobieństwa i różnice w krajach członkowskich Unii Europejskiej cz. 2

Regulacje prawne

Wprowadzenie Dyrektywy towarowej pozwoliło na ujednolicenie regulacji dotyczących zarówno sprzedaży online, jak i tradycyjnej. Jednak przepisy w poszczególnych porządkach prawnych państw unijnych w...

Procedura reklamacyjna – podobieństwa i różnice w krajach członkowskich Unii Europejskiej

Regulacje prawne

Dyrektywa towarowa (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r.) została zaimplementowana w Polsce ponad rok temu, zmieniając prawa konsumentów i obowiązki przedsię...

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2024 roku

Regulacje prawne

2024 rok przyniósł wiele zmian związanych z nieodłącznym elementem działania w branży cross-border e-commerce w Unii Europejskiej i nie tylko, którym jest podatek VAT. W związku z tym, w poniższym ...

Dyrektywa DAC7 – wyjaśniamy, na czym polegają obowiązki dla operatorów platform cyfrowych

Regulacje prawne

DAC7 to głośna dyrektywa Unii Europejskiej, nakładająca nowe obowiązki sprawozdawcze na operatorów platform cyfrowych, w tym platform marketplace, za pośrednictwem których oferowane są towary i usł...

Numer EORI i deklaracja INTRASTAT– czym są i jak je uzyskać?

Regulacje prawne

W dzisiejszych czasach podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą realizować transakcje nie tylko z krajami Unii Europejskiej, lecz także z krajami trzecimi. W przypadku transakcji z podmiote...