Audyt gotowości do e-eksportu

Sprawdź, czy masz już wszystko, co potrzebne, aby rozpocząć sprzedaż za granicą!Niezależnie od tego, czy już sprzedajesz w e-commerce, czy nie, zwiększenie sprzedaży poprzez internetowy eksport jest możliwe. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu zagranicznej sprzedaży warto sprawdzić, czy Twoja firma jest na to gotowa. W tym celu odpowiedz na pytania, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie. Pomogą określić Twoją gotowość do rozpoczęcia e-eksportu. Zwróć uwagę na te obszary, które wymagają dalszego przygotowania. Jeśli zechcesz, za jakiś czas rozwiąż test ponownie i upewnij się, czy idziesz w dobrym kierunku.Instrukcja
Zaznacz TAK jeśli zdanie poprawnie opisuje Twoją firmę lub wyznaczone działanie jest już faktem. NIE oznacza, że działanie nie zostało jeszcze wdrożone lub firma nie posiada określonych procesów lub zasobów.


Audyt obejmuje 6 zakresów tematycznych:

  • Przygotowanie firmy
  • Planowanie i strategia
  • Logistyka i dostawa
  • Podatki i cło w eksporcie
  • Płatności i obsługa klienta
  • Marketing i komunikacja
Przygotowanie firmy
Pytanie 123456

Mam możliwość zainwestowania zasobów, aby otworzyć nowy kanał sprzedaży przez Internet (zakładając też zwiększony popyt na produkty).

Posiadam niezbędne certyfikaty / badania / atesty uprawniające do sprzedaży moich produktów do krajów UE i poza.

Mam możliwość modyfikacji swojego produktu (np. opakowania, oznakowania), aby spełnić wymagania lokalnego rynku.

Nie posiadam umów z producentami / dystrybutorami dotyczących części oferty, które wykluczają możliwość sprzedaży na którymś z rynków zagranicznych.

Posiadam zarejestrowane znaki towarowe i / lub wzory przemysłowe w urzędach patentowych w Unii Europejskiej.

Posiadam kody GTIN / EAN (numery identyfikacyjne) dla swoich produktów.

Planowanie i strategia
Pytanie 123456

Wykonałem / am analizę rynku docelowego i zdefiniowałem / am grupy docelowe konsumentów na tym rynku (w tym preferencje i trendy rynkowe).

Znam swoich głównych konkurentów na rynku docelowym i określiłem / am swoją przewagę konkurencyjną.

Wybrałem / am odpowiedni kanał sprzedaży (dystrybucji) dla swoich produktów.

Wykonałem / am analizę ceny i marży, aby handel był dla mnie opłacalny.

Znam wymagania prawne i regulacje krajowe na rynku docelowym.

Wyznaczyłem / am cele sprzedażowe w sprzedaży zagranicznej.

Logistyka i dostawa
Pytanie 123456

Mam wdrożone rozwiązanie z zakresu magazynowania produktów do wysyłki zagranicznej.

Współpracuję z operatorem logistycznym, dostarczającym produkty za granicę w ciągu 24-72 godzin.

Moi zagraniczni klienci będą mogli skorzystać z najpopularniejszych sposobów dostawy w swoim kraju.

Mam opracowany proces obsługi zagranicznych reklamacji i zwrotów.

Rozważam lub mam wdrożony model logistyki fulfillment (obsługi zamówień przez zewnętrznego operatora).

Znam całkowity koszt wysyłki swojego produktu za granicę (landed cost).

Podatki i cło w eksporcie
Pytanie 1234567

W mojej firmie jest osoba, która zna zasady rozliczenia sprzedaży zagranicznej (VAT, opłaty celne itp.).

Posiadam zarejestrowany jakikolwiek zagraniczny VAT.

Moja firma jest zarejestrowana w systemie VAT OSS.

Znam zasady opłat celnych w przypadku sprzedaży poza UE.

Posiadam numer EORI.

Posiadam kod HS / CN (kod systemu sharmonizowanego do identyfikacji i klasyfikacji towarów) i numer CAS (numer identyfikacji substancji chemicznej – jeśli dotyczy) dla swoich produktów.

Znam zasady dotyczące dokumentów eksportowych, w tym faktur eksportowych, świadectw pochodzenia preferencyjnego lub niepreferencyjnego, świadectw jakości i zdrowia (w zależności od rodzaju towaru) oraz sposobu ich przygotowania, w tym legalizacji.

Płatności i obsługa klienta
Pytanie 12345

Moi zagraniczni klienci będą mogli skorzystać z najpopularniejszych w ich kraju metod płatności.

Mam wybranego partnera płatniczego do obsługi płatności zagranicznych.

Mam przygotowany cennik produktów w lokalnej walucie.

Zatrudniam pracownika / ów specjalizujących się w obsłudze klienta zagranicznego, którzy mogą odpowiedzieć na zapytania klientów w czasie do 48 godzin.

Posiadam adres email w zagranicznej domenie i lokalny numer telefonu do kontaktu z klientami.

Marketing i komunikacja
Pytanie 12345

Posiadam profesjonalne opisy produktów w języku obcym (w tym np. etykiety produktowe wymagane w języku danego kraju lub w j. angielskim, listingi).

Posiadam plan promocji swoich produktów za granicą (kampanie email, social media, promocja w marketplace, reklama PPC itp.).

Mam określony budżet na długofalowe działania promocyjne.

Moje oferty są zoptymalizowane pod słowa kluczowe (SEO) w języku obcym.

Współpracuję w profesjonalnym tłumaczem lub native speakerem, który zna lokalne uwarunkowania kulturowe obowiązujące w kraju sprzedaży, zasady komunikacji i korespondencji.